top of page

Villkor

Nomadliv är ingen researrangör i formell mening och har ingen researrangörsförsäkring.

Alla deltagare i Nomadlivs arrangemang deltar på eget ansvar.

Om missöden inträffar för någon av deltagarna under resans gång försöker vi givetvis lösa dessa tillsammans, men Nomadliv tar sig rätten att fortsätta resan på så sätt att övriga deltagare inte lider skada.
 

Nomadlivs guidade resor körs under förutsättning att ett visst antal deltagare anmäler sig senast vid en angiven tidpunkt. Nödvändigt minimiantal och tidpunkt anges i anslutning till respektive resas presentation.

Om minimiantalet inte nås, betalas hela anmälningsavgiften tillbaka när Nomadliv meddelar att resan inte genomförs.
 

Vi i Nomadliv kommer att kommunicera med våra intressenter via olika kanaler. En av dessa är nyhetsbrev. För detta krävs att vi har tillåtelse att hålla ett register med e-mailadresser till er som vill hålla er informerade om Nomadlivs fortlöpande planer.

I nyhetsbrevet finns en funktion för att enkelt avsäga sig fortsatta utskick från Nomadliv.

Om du inte avsäger dig nyhetsbrevet har du godkänt att vi fortsätter hålla dig informerad om våra planer.

Givetvis kan du också ta kontakt med oss via mejl eller telefon om du vill avbryta fortsatt kommunikation med oss. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

bottom of page